Ochrana osobních údajů

Všeobecné podmínky přístupu a používání těchto webových stránek

I.- Vstupujete na webovou stránku IMPORTACIONES NÁUTICAS S.A. (dále jen „IMNASA“ a „SPOLEČNOST“). Tyto webové stránky mohou být zpřístupněny libovolným uživatelům volně a bezplatně za předpokladu, že jsou určeny pro osobní a profesionální použití. „Uživatelem“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která přistupuje na tuto webovou stránku nebo k ní přistupovala, a proto podléhá obsahu Všeobecných obchodních podmínek a tohoto Zákonného oznámení.

II.- Uživatel v každém případě musí používat tuto webovou stránku a její obsah a / nebo služby pečlivě a v souladu se Všeobecnými podmínkami a obsahem tohoto Zákonného oznámení, jakož i v souladu se zákonem státu, morálkou, veřejným pořádkem a dobrými zvyklostmi.

III.- IMNASA si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění odmítnout nebo odejmout přístup nebo obsah této webové stránky a / nebo služby v ní obsažené, a to jakémukoli Uživateli, který nedodržuje ustanovení, která jsou stanovena v předchozím odstavci.

IV.- Společnost IMNASA si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění měnit nebo mazat obsah, služby a informace na těchto webových stránkách.

V.- Aby společnost IMNASA mohla poskytovat služby nebo produkty nabízené na těchto webových stránkách je nutné, aby uživatel vyplnil veškeré informace a další požadované informace ve formulářích, které webová stránka obsahuje, vždy, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě, že Uživatel nevyplní všechna datová pole formuláře, může se společnost IMNASA rozhodnout, že Uživateli neposkytne danou službu nebo produkt.

VI.- LIMIT ODPOVĚDNOSTI

 • 6.1. Uživatel, který používá tuto webovou stránku, tak činí na vlastní nebezpečí. Společnost IMNASA, její partneři, spolupracovníci, zaměstnanci a zástupci neručí za chyby, které by mohly být ovlivněny obsahem této webové stránky nebo jiným obsahem, ke kterému lze prostřednictvím tohoto webu přistupovat. Společnost IMNASA, její partneři, spolupracovníci, zaměstnanci a zástupci nenesou odpovědnost za žádné škody vzniklé při používání této webové stránky, ani za jakékoli kroky podniknuté na základě informací v ní
 • 6.2.IMNASA neodpovídá za případy, kdy nezletilí zašlou osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek.
 • 6.3. IMNASA nezaručuje absenci virů nebo jiných škodlivých prvků, které by mohly způsobit poškození nebo změny v počítačovém systému, v elektronických dokumentech nebo v souborech uživatele této webové stránky. Společnost IMNASA proto neodpovídá za škody, které by takové prvky mohly způsobit Uživateli nebo třetím osobám.

VII.- PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ O DUŠEVNÍM A PRŮMYSLOVÉM VLASTNICTVÍ

Veškerý obsah této webové stránky (chápán jako takový, například texty, obrázky, zvuk, soubory, loga, registrované ochranné známky, barevné kombinace nebo jakýkoli jiný prvek, jeho struktura nebo design), jakož i jeho Grafický design a zdrojové kódy jsou duševním vlastnictvím společnosti IMNASA, aniž by některá z práv na jejich užívání byla převedena na Uživatele nad rámec toho, co je nezbytně nutné pro správné používání webových stránek.

Reprodukce, transformace, distribuce, veřejná komunikace, zpřístupňování veřejnosti a obecně jakákoli jiná forma zneužití, a to jakýmkoli postupem, je zakázána, avšak bez omezení obecných práv a povinností uživatele vyjádřených v předchozím odstavci. Zmíněné se týká veškerého obsahu této webové stránky nebo její části, jakož i jejího designu a výběru a prezentace materiálů, které jsou v ní obsaženy. Tyto způsoby zneužití mohou být prováděny pouze s výslovným souhlasem společnosti IMNASA a za předpokladu, že se výslovně odkazuje na vlastnictví výše uvedených práv duševního vlastnictví IMNASA.

Není-li stanoveno jinak, je rovněž zakázáno dekompilovat, rozebírat, zpětně analyzovat, sublicencovat nebo jakýmkoli způsobem přenášet, překládat nebo vytvářet odvozené počítačové programy od těch, které jsou nezbytné pro provoz, přístup a používání těchto webových stránek a služeb v nich obsažených. Jakož i vykonávat, s ohledem na všechny tyto programy nebo jejich část, některý z úkonů zneužití uvedených v předchozím odstavci. Uživatel této webové stránky se musí v každém případě zdržet mazání, pozměňování, vyhýbání se nebo manipulaci s jakýmkoliv ochranným zařízením nebo bezpečnostním systémem, který může být v rámci internetových stránek nainstalován.

VIII.- PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 8.1. Informujeme Vás, že osobní údaje, které nám uživatel poskytne vyplněním jakéhokoli formuláře umístěného na našich webových stránkách nebo prostřednictvím dotazů provedených e-mailem, se stanou součástí databáze IMNASA, za účelem informování uživatele o našich aktivitách, za účelem obchodní a marketingové činnosti a za účelem poskytování co nejkvalitnějších služeb. V případě předložení formuláře karikula za účelem provedení výběru kandidátů.
 • 8.2. Zasláním osobních údajů uživatel výslovně souhlasí s tím, že s nimi může být zacházeno a to výhradně za účely, které jsou uvedeny v předchozím odstavci a v přísném souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů subjektů nebo jednotlivců, se kterými společnost IMNASA může spolupracovat.
 • 8.3. Váš souhlas se zpracováním nebo převodem osobních údajů podle výše uvedeného je vždy odvolatelný, bez zpětných účinků, v souladu s ustanoveními článků 6 a 11 zákona č. 15/1999 Sb., ze dne 13. prosince.
 • 8.4. Stejně tak může Uživatel kdykoli, pokud si to přeje, uplatnit práva na námitky, přístup, opravu a zrušení uvedených údajů kontaktováním společnosti IMPORTACIONES NÁUTICAS, S.A. s adresou na adrese Crta Fornells nº13 (Zona Industrial les Ferreries), 17459 Campllong, Girona, Španělsko. Žádost musí obsahovat následující údaje: jméno a příjmení uživatele, adresu pro účely oznámení, kopii dokladu totožnosti nebo pasu a specifický obsah uplatněného práva.

IX.- PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ AUTOMATICKÉHO SBĚRU INFORMACÍ.

Uživatel opravňuje IMNASA k získávání a uchovávání dat a / nebo identifikování informací souvisejících s připojením nebo použitím souborů ověřování nebo registru na pevném disku uživatele (například: vyhledávací program nebo použitý prohlížeč, typ operačního systému používaného počítače nebo název webové stránky, ze které se Uživatel připojuje na webové stránky společnosti IMNASA atd.). Uživatel opravňuje IMNASA, aby do počítače Uživatele zadávala informace ve formě „Cookies“ nebo podobného souboru, který může společnost IMNASA použít pro statistické, bezpečnostní, propagační a / nebo komerční účely. Soubory cookie IMNASA jsou spojeny pouze s anonymními uživateli a jejich počítači, aniž by poskytovaly odkazy, které umožňují odhalení osobních dat uživatele, a nemohou číst data z jejich pevných disků ani číst soubory cookie vytvořené jinými poskytovateli webových stránek. IMNASA připomíná uživateli, že většina prohlížečů v síti umožňuje uživatelům smazat „cookies“ z pevného disku počítače, zablokovat je nebo před přijetím „cookie“ přijmout zprávu a že uživatelé mohou také nakonfigurovat prohlížeč tak, aby byl na obrazovce upozorněn na přijetí souborů cookie a mohl tak zabránit jejich instalaci na pevné disky. Chcete-li získat pomoc s těmito funkcemi, získat přístup k pokynům nebo příručkám prohlížeče zvolte ve vašem prohlížeči možnost „Nápověda“.

X.- PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ NA LINKOVÉ MECHANISMY A PŘIPOJENÉ STRÁNKY

Odkazy obsažené na této webové stránce mohou vést uživatele k dalším webovým stránkám spravovaným třetími stranami, nad kterými IMNASA nevykonává žádný typ kontroly. Společnost IMNASA proto neodpovídá za obsah nebo stav těchto webových stránek. Přístupem k nim prostřednictvím našich webových stránek neznamená, že společnost IMNASA jejich obsah schvaluje.

XI.- Přístup na tyto webové stránky předpokládá, že Uživatel bude akceptovat tuto Právní doložku a obsah Všeobecných obchodních podmínek a jejich závaznost respektovat.

XII.- OBSAH BLOGŮ A KLIENTSKÉHO PROSTORU

 • 1.- Blogy IMNASA, pokud existují, mají komunikační a informativní účely v rámci práva na svobodu projevu a informací.
 • 2.- Přístup k blogům je výlučnou odpovědností uživatelů.
 • 3.- Přístup k blogům znamená přijetí právních varování a podmínek a podmínek jejich použití.
 • 4.- Blogy nemohou být používány pro komerční a / nebo ekonomické účely společností, jednotlivců, úřadů, poradenských firem nebo podobných společností, které mohou skrytým nebo otevřeným způsobem využívat blogy k budování loajality zákazníků nebo k jejich odkazování na jiné webové stránky.
 • 5.- Veškeré připomínky a názory vyjádřené v blozích představují výhradně názor jejich autorů a nikdy nebudou názorem IMNASA.
 • 6.- Útoky, urážlivé komentáře jakéhokoli druhu, xenofobie, rasismus nebo pomluvy nebo snahy o vyvolání reakce mezi komentujícími jsou přísně zakázány.
 • 7.- Komentující nebudou moci používat informace nebo data s autorskými právy.
 • 8.- IMNASA si vyhrazuje právo kohokoliv odstranit či vyloučit.