Zásady ochrany osobních údajů

POLITIKA OCHRANY ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI

IMPORTACIONES NÁUTICAS, S.A. dále informuje uživatele, že splňuje platné předpisy na ochranu údajů dle zákona č. 15/1999 Sb., o ochraně osobních údajů s registračním kódem 2141990469.

V souladu s ustanovenými současnými předpisy společnost shromažďuje pouze údaje, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb vyplývajících z její činnosti a dalších výhod, služeb a činností vyplývajících ze zákona.

Tato politika ochrany údajů se může časem lišit v důsledku možných legislativních změn, změn v právní úpravě nebo kritériích, které španělská agentura pro ochranu údajů a / nebo příslušný orgán splňují. SPOLEČNOST si proto vyhrazuje právo změnit toto právní upozornění tak, aby se přizpůsobilo legislativním nebo jurisprudenciálním změnám, které jsou platné v okamžiku, kdy je webová stránka zpřístupněna.

INFORMACE O ÚDAJÍCH, UCHOVÁVANÝCH BĚHEM URČENÉHO ČASU A JEJICH ÚČELU

ÚDAJE, KTERÉ UCHOVÁVÁME:

Identifikační údaje a obchodní či jiné údaje uchováváme (konzultujte s firmou více informací). Jde o údaje, které jsou určeny výhradně pro tuto firmu. Tyto informace nebudou prodány ani převedeny na jiné společnosti nebo jednotlivce mimo skupinu poskytující tyto služby.
Všechny soubory jsou vytvořeny pro SPOLEČNOST, která je zodpovědná za datové soubory, za účelem zajištění údržby a řádné správy ve vztahu k zákazníkům a uživatelům týkající se informací a distribuce produktů společnosti a jejích dalších činností.

DŮVĚRNOST:

Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím e-mailu nebo elektronických formulářů budou zpracovány podle platných předpisů a budou důvěrné pro všechny pracovníky SPOLEČNOSTI.

DOBROVOLNOST:

Všechny formuláře na webových stránkách jsou dobrovolné, tyto obsahy budou shromažďovány za účelem poskytnutí co možná nejlepších služeb směrem k uživatelům, přičemž nevyplňování dotazníků může vést k odmítnutí poskytnutí potřebné služby.

DŮSLEDEK:

Prostřednictvím vyplnění formulářů obsažených na různých webových stránkách, pokud jde o služby poskytované SPOLEČNOSTÍ, souhlasí uživatelé se zařazením a zpracováním údajů, které poskytují do soukromého souboru údajů, jehož je SPOLEČNOST vlastníkem, a který je může vykonávat příslušná práva podle následujícího ustanovení.

INFORMACE PRO UŽIVATELE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH, PŘÍSTUPU, OPAKCE A ZRUŠENÍ JEJICH ÚDAJŮ

Uživatelé mohou s ohledem na údaje popsané v předchozích bodech uplatňovat práva uznaná v organickém zákoně č. 15/1999, zejména právo na přístup, opravu, námitky a / nebo zrušení údajů. Práva uvedená v předchozím odstavci mohou být uplatněna každým Uživatelem písemnou a podepsanou žádostí doplněnou fotokopií průkazu totožnosti nebo cestovního pasu adresovaného na následující adresu:

IMPORTACIONES NÁUTICAS S.A.
Ctra. Fornells nº13 (Zona industrial Les Ferreries)
17459 Campllong, Girona, Španělsko